Sakrament chrztu

"Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania." KKK 1213

W naszej parafii sakrament chrztu udzielany jest w II i IV niedzielę każdego miesiąca o godz. 12.00.

Rodzice dziecka w tygodniu przed planowanym terminem zgłaszają dziecko do chrztu przedkładając następujące dokumenty:

- odpis metryki urodzenia dziecka z USC,

- dowody tożsamości,

- świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa, jeżeli nie odbył się on w naszej parafii,

- zgoda na chrzest dziecka, jeżeli rodzice mieszkają na terenie innej parafii.

Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii, zobowiązani są dostarczyć z parafii zamieszkania zaświadczenia, potwierdzające możliwość podjęcia obowiązków rodzica chrzestnego.

Rodziców i chrzestnych obowiązuje konferencja przygotowawcza oraz spowiedź. Konferencje odbywają się w soboty poprzedzające niedzielę chrzcielną o godz. 18.00. Stosowne zaświadczenia, podpisy rodziców i chrzestnych należy złożyć w kancelarii parafialnej najpóźniej do soboty przed niedzielą chrzcielną.