- Program obchodów Roku Miłosierdzia w naszym Kościele Jubileuszowym

Wrzesień 2016r.

 • 08.09 – zawierzenie Bożemu Miłosierdziu parafii w 85r. istnienia -godz.18.00
 • 11.09 – zawierzenie małżonków od 1 do 20 lat małżeństwa
 • 18.09 – Zawierzenie Bożemu Miłosierdziu dzieci i młodzieży- godz.11.00
 • 18.09 – zawierzenie Bożemu Miłosierdziu chorych i starszych- godz. 16.00
 • 25.09 – zawierzenie małżonków od 21 do 40 lat małżeństwa- godz. 16.00

Październik 2016r.

 • 02.10 – zawierzenie małżonków od 41 do 50 lat małżeństwa- godz. 16.00
 • 09.10 – zawierzenie małżonków od 51 lat małżeństwa wzwyż- godz. 16.00
 • 14.10 – zawierzenie pracowników oświaty- godz. 18.00
 • 16.10 – zawierzenie bezrobotnych i będących w trudnej sytacji– godz. 16.00
 • 18.10 – zawierzenie pracowników służby zdrowia- godz. 18.00
 • 25.10 – zawierzenie osób pozostawionych przez małżonków, którzy pozostali wierni Sakramentowi Małżeństwa- godz. 16.00

Listopad 2016r.

 • 06.11 – zawierzenie wdów, wdowców i osób cierpiących po śmierci kogoś bliskiego
 • 13.11 – Zakończenie Roku Miłosierdzia  -zawierzenie miasta i zamknięcie Bramy Miłosierdzia.

 

 

- Wydarzenia związane z Orędziem o Miłosierdziu Bożym

 • 15.02.2016r. – Imieniny św. Siostry Faustyny oraz śmierć bł. Ks. Michała Sopoćki
 • 22.02.2016r. – rocznica objawienia obrazu „Jezu ufam Tobie”
 • 02.04.2016r. – 11 rocznica śmierci Jana Pawła II
 • 27.04.2016r. – Rocznica Kanonizacji św. Jana Pawła II.
 • 30.04.2016r. – Rocznica kanonizacji św. Faustyny
 • 01.05.2016r. – Rocznica ślubów wieczystych św. Faustyny
 • 01.08.2016r. – Rocznica wstąpienia do zakonu św. Faustyny.
 • 17.08.2016r. – Rocznica zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu
 • 25.08.2016r. – rocznica Urodzin św. Siostry Faustyny
 • 13.09.2016r. – rocznica objawień Koronki do Bożego Miłosierdzia
 • 26.09-04.10.2016r. – Nowenna do św. Siostry Faustyny
 • 28.09.2016r. – Rocznica beatyfikacji ks. Michała Sopoćki
 • 05.10.2016r. – Rocznica śmierci św. Siostry Faustyny.
 • 11.11.2016r. – Rocznica Urodzin ks. Michała Sopoćki.

 

 

- Uprawnienia dla kapłanów w zakresie rozgrzeszania w Roku Świętym Miłosierdzia

Uprzejmie informujemy, że Ojciec Święty Franciszek w swoim Liście z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w dniu 1 września 2015 roku wydał następujące rozporządzenia:

Jednym z poważnych problemów naszych czasów jest z pewnością zmodyfikowany stosunek do życia. Bardzo rozpowszechniona mentalność doprowadziła do utraty należytej wrażliwości indywidualnej i społecznej na kwestię przyjmowania nowego życia. Dramat aborcji przeżywany jest przez niektóre osoby ze świadomością powierzchowną, jakby niemal nie zdawały sobie sprawy z tego, jak wielkim złem jest ten akt. Wiele innych natomiast, choć przeżywa ten moment jako porażkę, uważa, że nie mają innej drogi. Myślę w szczególności o wszystkich kobietach, które poddały się aborcji. Dobrze znam uwarunkowania, które doprowadziły je do podjęcia tej decyzji. Wiem, że jest to dramat egzystencjalny i moralny. Spotkałem wiele kobiet, które nosiły w sercu blizny pozostawione przez ten ciężki i bolesny wybór. To, co się wydarzyło, jest głęboko niesłuszne; jednakże tylko wtedy, gdy zrozumie się to w prawdzie, można nie stracić nadziei. Przebaczenia Bożego nie można odmówić nikomu, kto żałuje, zwłaszcza jeśli ze szczerym sercem przystępuje do Sakramentu Spowiedzi, by pojednać się z Ojcem. Również z tego powodu postanowiłem, mimo wszelkich przeciwnych rozporządzeń, upoważnić wszystkich kapłanów w Roku Jubileuszowym do rozgrzeszenia z grzechu aborcji osób, które jej dokonały, żałują tego z całego serca i proszą o przebaczenie. Niech kapłani przygotują się do tego wielkiego zadania, by potrafili łączyć słowa szczerego przyjęcia z refleksją, która pomoże zrozumieć popełniony grzech oraz wskaże drogę autentycznego nawrócenia, by pojąć prawdziwe i wielkoduszne przebaczenie Ojca, który wszystko odnawia swoją obecnością.

 

 

- Odpusty w Roku Miłosierdzia

Zgodnie z papieską bullą „Misericordiae vultus” zapowiadającą Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia oraz Listem Papieża Franciszka dotyczącym odpustu z okazji tegoż Jubileuszu, istnieje w Roku Miłosierdzia (od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku) dodatkowa możliwość zyskiwania odpustu zupełnego. Należy mieć na uwadze ogólne normy, które mówią, iż można go uzyskać jeden raz dziennie, zarówno dla siebie, jak i dla zmarłych, spełniając stałe (zwykłe) warunki w łączności z czynem (dziełem) obdarzonym odpustem.

 

 
I. Warunki stałe są następujące:

1. przystąpienie do sakramentu pokuty (trwanie w stanie łaski uświęcającej);
2. przyjęcie Komunii św.;
3. modlitwa według intencji Ojca Świętego;
4. wykluczenie przywiązania do wszelkiego grzechu nawet lekkiego.

 
II. Dla poszczególnych wiernych zostały wyznaczone następujące czyny obdarzone odpustem:

1. Wszyscy wierni
mogą zyskać odpust zupełny odbywając pielgrzymkę do Drzwi Świętych otwartych w Bazylikach papieskich w Rzymie, w każdej Katedrze oraz kościołach wyznaczonych przez Biskupa Diecezjalnego. „Ważne jest, aby ten moment był połączony przede wszystkim z Sakramentem Pojednania i uczestnictwem we Mszy św. oraz refleksją nad miłosierdziem. Konieczne będzie, by tym celebracjom towarzyszyło wyznanie wiary i modlitwa za mnie – prosi Ojciec Święty – oraz w intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata” (List).

 

W Archidiecezji Lubelskiej, następujące świątynie otrzymują przywilej Drzwi Świętych:

 • Archikatedra – Sanktuarium Matki Bożej w Lublinie
 • Sanktuarium Matki Bożej w Chełmie
 • Sanktuarium Matki Bożej w Wąwolnicy
 • Sanktuarium św. Anny w Lubartowie
 • Parafia Miłosierdzia Bożego w Puławach
 • Parafia Miłosierdzia Bożego w Kraśniku.

 

 
2. Osoby, które z różnych powodów nie będą mogły udać się do Świętych Drzwi, zwłaszcza chorzy, starsi i samotni mogą zyskać odpust zupełny poprzez przyjęcie Komunii św. lub uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem różnych środków przekazu. Zatem osoby, które nie będą miały okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

 

3. Więźniowie
mogą zyskać odpust zupełny w kaplicach więziennych, „a kiedy będą przechodzili przez drzwi swojej celi, kierując myśli i modlitwę do Ojca, niech za każdym razem ten gest oznacza dla nich przejście przez Drzwi Święte” (List). Więźniowie, którzy nie będą mieli okazji przyjąć Komunii św., mogą uzyskać odpust zupełny mając duszę wolną od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu i budząc w sobie intencję spełnienia zwykłych warunków, gdy tylko będzie to możliwe.

 

4. Każdy wierny,
który sam wykona jeden lub kilka uczynków miłosierdzia co do ciała i duszy także może zyskać odpust zupełny, spełniając równocześnie stałe warunki uzyskania odpustu. Koniecznie w tym przypadku trzeba jednak spełnić warunki stałe.Uczynki miłosierdzia względem duszy:

 • Grzeszących upominać.
 • Nieumiejętnych pouczać.
 • Wątpiącym dobrze radzić.
 • Strapionych pocieszać.
 • Krzywdy cierpliwie znosić.
 • Urazy chętnie darować.
 • Modlić się za żywych i umarłych.

 

Uczynki miłosierdzia względem ciała:

 • Głodnych nakarmić.
 • Spragnionych napoić.
 • Nagich przyodziać.
 • Podróżnych w dom przyjąć.
 • Więźniów pocieszać.
 • Chorych nawiedzać.
 • Umarłych pogrzebać.

 

 

- Modlitwa Roku Miłosierdzia

Panie Jezu Chryste,
Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski
i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego.
Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni.
Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zacheusza oraz Mateusza od niewoli pieniądza,
a nierządnicę i Magdalenę od szukania szczęścia wyłącznie w rzeczach stworzonych.
Wzrok ten sprawił, że Piotr zapłakał po zdradzie,
a żałujący Dobry Łotr usłyszał zapewnienie o Raju.
Pozwól nam tak wysłuchać słów, które wypowiedziałeś do Samarytanki, jakbyś je wypowiedział do każdego nas:
O, gdybyś znała dar Boży!
 
Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego,
Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie:
spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego.
Ty zechciałeś również, aby Twoi słudzy przybrani byli w słabość po to,
aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie:
niech każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się oczekiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga.
 
Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem,
aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana,
a Twój Kościół z odnowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą nowinę ubogim, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym.
 
Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków.
 
Amen.